DOBRODRUŽSTVÍ: Rychlé šípy

KDY: Sobota 11. 5. 2019  14:00 – 18:00 hodin
KDE: Björnsenovy sady, Brno

OBSAH:
Veselá akce pro celou rodinu. 

Čekají vás netradiční a bláznivá stanoviště, zapeklité úkoly a hádanky,
 pohybové i tvořivé aktivity a papírová koulovačka!

Vydejte se spolu s legendární partičkou za dobrodružstvím! 

Vytáhněte legendárního ježka z klece, sestrojte s námi létající kolo, 
vydejte se do bludiště tajuplného podzemí pod Stínadly,
 zachraňte ptáčky a ubraňte klubovou vlajku.
 Budeme se na vás těšit, plantážníci!  
Akci organizuje Helceletka Brno
————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Saturday 11 May 2019 14:00 – 18:00 hours
WHERE: Björnsenovy sady, Brno

CONTENT:
Cheerful event for the whole family.

Unconventional and crazy habits await you, challenging tasks and puzzles
physical and creative activities and paper snowball!

Come along with the legendary adventure game!

Pull the legendary hedgehog out of the cage, build a flying bike with us,
head to the maze of mysterious underground beneath the Shadows
save the birds and defend the club flag.
We look forward to seeing you, planters!

FB event

The event is organized by Helceletka Brno

JÍDLO: Fairtrade snídaně

KDY:  v sobotu 11. 5. 2019, 10.00-12.00
KDE: Nadace Veronica 9 Panská, 602 00 Brno

OBSAH:
Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů!

Férová snídaně je největší česká akce na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Dobrovolníci a dobrovolnice na desítkách míst České republiky pořádají piknikový happening, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. V roce 2018 snídalo 8100 lidí na 172 místech republiky! Přidejte se a posnídejte lokální a fairtradové dobroty!

FAIRTRADE SNÍDANĚ S NADACÍ VERONICA:
Potkat se, posnídat a podpořit fair trade – spravedlivý obchod.

Přijďte 11. května na dvůr Nadace Veronica (Panská 9, Brno)! Nemusíte nosit za každou cenu fairtrade dobroty – vezměte třeba nějaké farmářské lahůdky zblízka. Fér kafe a fér čaj bude! Těšíme se na vás u férové snídaně. ☕🍞🥞

Férová snídaně je celorepublikový piknikový happening na podporu fairtradových pěstitelů. Místní fanoušci fair trade a odpovědné spotřeby společně snídají na veřejném místě, aby netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade. Účastníci si na snídani přináší vlastní dobroty, ať už fairtrade nebo lokální.

FB událost

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: on Saturday, May 11, 2019 10.00-12.00
WHERE: Nadace Veronica 9 Panská, 602 00 Brno

CONTENT:
Come and freak out to support growers!

Fair Breakfast is the biggest Czech event to promote fair trade and responsible consumption. Volunteers and volunteers at dozens of places in the Czech Republic organize a picnic happening to show that they are interested in the lives of growers in their surroundings and in the distant lands of Africa, Asia and Latin America. In 2018, 8100 people had breakfast in 172 places in the Republic! Join and enjoy local and fair-trade treats!

FB event

BURZA: 6. vinylová burz

KDY: sobota 11. 5.  od 11.00 do 17.00 hodin
KDE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

OBSAH:
V sobotu od 11 hodin proběhne ve Staré Pekárně již 6. vinylová burza! Rádi by jste rozšířili nebo započali svoji sbírku desek? Přijďte, určitě si vyberete a od 20 hodin následuje koncert.
Vstupné na burzu je 30 Kč.

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Saturday, May 11, from 11 am to 5 pm
WHERE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

CONTENT:
The 6th vinyl market will take place in Stará Pekárna on Saturday at 11 am! Would you like to expand or start your collection of records? Come, you will definitely choose. From 8pm concert is going to be a concert. 
The admission to the market is 30 CZK.

KONCERT: Kulturní úderka

KDY: sobota 11. 5.  od 20.00 hodin
KDE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

OBSAH:

Koncert proběhne od 20 hodin, po vinylové burze:
Skvělej blues-grunge-rock. Jak starej Everlast, ale špinavější. „…kde se tu sakra tahle banda s divnym názvem vyloupla? Nečekal bych, že mi bude tak dlouho unikat takhle kvalitní materiál… skvělej blues-grunge-rock. Jak starej Everlast, ale špinavější.. hodně dospělý, hodně uvěřitelný, hráčsky naprosto precizně zahraný a zkomponovaný.. jo tohle můžu! Pro lidi, kteří se snaží sledovat českou klubovou scénu je povinnost si tady doplnit rozhled.. pokud teda nejsem úplně poslední, kdo na Kulturní úderku (pozor, to je fakt název kapely) narazil! “

Vstupné 100 Kč, lze zakoupit přes SmsTicket.cz.

FB Kulturní úderka

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Saturday 11 May at 8 pm
WHERE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

CONTENT:

The concert will take place at 8 pm, after a vinyl market:
Great blues-grunge-rock. As old as Everlast, but dirtier. „… where the hell was this bunch of strange bullies coming out of here? I wouldn’t expect me to escape such a high quality material … great blues-grunge-rock. How old Everlast, but dirtier … pretty adult, very believable , player absolutely precisely played and composed .. yeah I can! For people who are trying to watch the Czech club scene is obliged to come here .. if I am not the last one to cultural strike (be careful, this is really the name of the band) crashed! “

Admission CZK 100, can be purchased via SmsTicket.cz.

FB Kulturní úderka

BLEŠÍ TRH: Bleší trh v Alfa Pasáži

KDY: sobota 11. 5. od 15.00 do 18.00 hodin
KDE: Alfa Pasáž, Poštovská 450/6, 60200 Brno

OBSAH:
Soukromé osoby mohou prodávat předměty sběratelské, své výrobky řemeslné, použité zboží, knihy a vše co dům dal.
VSTUP ZDARMA
Přihlášky http://blesi-trhy-brno4.webnode.cz/sluzby/
Příjezd k Alfa pasáži není možný bez předešlé dohody alespoň 2 dny před akcí.

FB událost

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Saturday, May 11, from 3 pm to 6 pm
WHERE: Alfa Passage, Poštovská 450/6, 60200 Brno
CONTENT:
Private individuals can sell collectible items, their craft products, used goods, books and everything the house has given.
FREE ENTRY
Register here: http://blesi-trhy-brno4.webnode.cz/sluzby/
Arrival at the Alfa Passage is not possible without prior agreement at least 2 days before the event.

FB event