KONCERT: Gwalarn

KDY: čtvrtek 16.5.
KDE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

OBSAH:
Gwalarn

Neoposlouchaná muzika s kořeny ve starých legendách a ve francouzské hospodské poetice. Trio muzikantů, navzdory názvu kapely žijících a tvořících v Brně, patří na české hudební scéně k samorostům, kteří v hudbě zanechávají otisk vlastního stylu. Houslista Antonín Bukovský, kytarista Libor „Mikeš“ Mikoška a kontrabasista Milan „Maxla“ Trnka se přiznávají k inspiraci původní keltskou hudbou, starými keltskými legendami, mořem a také francouzskou hospodskou poetikou

Vstupné 100,- Kč na místě.

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Thursday 16.5.
WHERE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

CONTENT:
Gwalarn

Unpopulated music with roots in old legends and French pub poetics. The trio of musicians, despite the name of the band living and working in Brno, belongs to the Czech music scene to self-made people who leave their own style imprint in music. Violinist Antonín Bukovský, guitarist Libor „Mikeš“ Mikoška and double bassist Milan „Maxla“ Trnka admit to the original Celtic music, old Celtic legends, the sea and French pub poetics

Entry admmission is 100CZK on the spot.