JÍDLO: Farmářské trhy

KDY: sobota 11.5.
KDE: Brno-Líšeň, Jírova

OBSAH:
Tržnice v pomyslném centru Líšně plná voňavých, čerst­vých a chuťově výrazných lahůdek a lokálních specialit se již stala realitou. Městská část Brno-Líšeň se rozhodla obnovit tradici líšeňských trhů a jsem velmi rád, že si trhy v minulém roce získaly svoje stálé příznivce. Naším cílem bylo nabídnout Vám poctivé potraviny. Na­bídli jsme Vám produkty se značkou „Regionální potravina“ Jihomoravského kraje, garantované BIO produkty, kvalitní maso od moravských statkářů, poctivé uzeniny a klobásy vy­robené pouze z masa, čerstvé ryby z moravských řek, kvalit­ní farmářské sýry, chleba a pečivo z obilí, které vyrostlo na našich polích. „Domácí“ vejce z podestýlky, sezónní mo­ravskou zeleninu a ovoce, čerstvé bylinky a koření, marmelá­dy, džemy, mošty, med a spoustu dalšího.

Přijďte společně s námi i v roce 2019 podpořit farmáře z českých zemí a vychutnat si kvalitní české potraviny. Atmosféru některých trhů doplní také kulturní program.

WEB

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Saturday , May 11
WHERE: Brno-Líšeň, Jirova

CONTENT:
The marketplace in the imaginary center of Líšeň, full of fragrant, fresh and tasteful delicacies and local specialties, has become a reality. The city district of Brno-Líšeň decided to renew the tradition of the Lišeň markets and I am very glad that the markets gained their regular supporters last year. Our goal was to offer you honest food. We have offered you products with the “Regional Food” brand of the South Moravian Region, guaranteed organic products, quality meat from Moravian landowners, honest smoked meats and sausages made only from meat, fresh fish from Moravian rivers, quality farm cheese, bread and grain bread that grew on our fields. „Home-made“ litter eggs, seasonal Moravian vegetables and fruits, fresh herbs and spices, marmalades, jams, ciders, honey and much more.

Come together with us in 2019 to support farmers from the Czech lands and enjoy quality Czech food. The cultural program will complement the atmosphere of some markets.

WEB