JÍDLO: Fairtrade snídaně

KDY:  v sobotu 11. 5. 2019, 10.00-12.00
KDE: Nadace Veronica 9 Panská, 602 00 Brno

OBSAH:
Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů!

Férová snídaně je největší česká akce na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Dobrovolníci a dobrovolnice na desítkách míst České republiky pořádají piknikový happening, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. V roce 2018 snídalo 8100 lidí na 172 místech republiky! Přidejte se a posnídejte lokální a fairtradové dobroty!

FAIRTRADE SNÍDANĚ S NADACÍ VERONICA:
Potkat se, posnídat a podpořit fair trade – spravedlivý obchod.

Přijďte 11. května na dvůr Nadace Veronica (Panská 9, Brno)! Nemusíte nosit za každou cenu fairtrade dobroty – vezměte třeba nějaké farmářské lahůdky zblízka. Fér kafe a fér čaj bude! Těšíme se na vás u férové snídaně. ☕🍞🥞

Férová snídaně je celorepublikový piknikový happening na podporu fairtradových pěstitelů. Místní fanoušci fair trade a odpovědné spotřeby společně snídají na veřejném místě, aby netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade. Účastníci si na snídani přináší vlastní dobroty, ať už fairtrade nebo lokální.

FB událost

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: on Saturday, May 11, 2019 10.00-12.00
WHERE: Nadace Veronica 9 Panská, 602 00 Brno

CONTENT:
Come and freak out to support growers!

Fair Breakfast is the biggest Czech event to promote fair trade and responsible consumption. Volunteers and volunteers at dozens of places in the Czech Republic organize a picnic happening to show that they are interested in the lives of growers in their surroundings and in the distant lands of Africa, Asia and Latin America. In 2018, 8100 people had breakfast in 172 places in the Republic! Join and enjoy local and fair-trade treats!

FB event