HRA: Piškvorkobraní

KDY: Pátek 17. května 2019 v 17:00 až 19:00
KDY: Moravské Náměstí

OSAH:
Jako roky minulé, i tento rok se můžete těšit na free akci pod názvem: Piškvorkobraní 2019 na Moraváku.
Křídy budou k dispozici všech barev, sebou dobrou náladu a chuť si zahrát.
Vezměte si sebou kamarády, děti a udělejte si chvíli odpočinku s křídou v ruce 🙂

FB událost

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Friday 17 May 2019 at 17:00 to 19:00
WHEN: Moravian Square


CONTENT:
As in the past years, you can look forward to a free Tic-tac-toe event 2019 at Moravak.
Chalks will be available in all colors, come with a good mood and a desire to play.
Take your friends, kids and take a rest with your chalk in your hand 🙂

DOBRODRUŽSTVÍ: Rychlé šípy

KDY: Sobota 11. 5. 2019  14:00 – 18:00 hodin
KDE: Björnsenovy sady, Brno

OBSAH:
Veselá akce pro celou rodinu. 

Čekají vás netradiční a bláznivá stanoviště, zapeklité úkoly a hádanky,
 pohybové i tvořivé aktivity a papírová koulovačka!

Vydejte se spolu s legendární partičkou za dobrodružstvím! 

Vytáhněte legendárního ježka z klece, sestrojte s námi létající kolo, 
vydejte se do bludiště tajuplného podzemí pod Stínadly,
 zachraňte ptáčky a ubraňte klubovou vlajku.
 Budeme se na vás těšit, plantážníci!  
Akci organizuje Helceletka Brno
————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Saturday 11 May 2019 14:00 – 18:00 hours
WHERE: Björnsenovy sady, Brno

CONTENT:
Cheerful event for the whole family.

Unconventional and crazy habits await you, challenging tasks and puzzles
physical and creative activities and paper snowball!

Come along with the legendary adventure game!

Pull the legendary hedgehog out of the cage, build a flying bike with us,
head to the maze of mysterious underground beneath the Shadows
save the birds and defend the club flag.
We look forward to seeing you, planters!

FB event

The event is organized by Helceletka Brno

JÍDLO: Fairtrade snídaně

KDY:  v sobotu 11. 5. 2019, 10.00-12.00
KDE: Nadace Veronica 9 Panská, 602 00 Brno

OBSAH:
Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů!

Férová snídaně je největší česká akce na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Dobrovolníci a dobrovolnice na desítkách míst České republiky pořádají piknikový happening, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. V roce 2018 snídalo 8100 lidí na 172 místech republiky! Přidejte se a posnídejte lokální a fairtradové dobroty!

FAIRTRADE SNÍDANĚ S NADACÍ VERONICA:
Potkat se, posnídat a podpořit fair trade – spravedlivý obchod.

Přijďte 11. května na dvůr Nadace Veronica (Panská 9, Brno)! Nemusíte nosit za každou cenu fairtrade dobroty – vezměte třeba nějaké farmářské lahůdky zblízka. Fér kafe a fér čaj bude! Těšíme se na vás u férové snídaně. ☕🍞🥞

Férová snídaně je celorepublikový piknikový happening na podporu fairtradových pěstitelů. Místní fanoušci fair trade a odpovědné spotřeby společně snídají na veřejném místě, aby netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade. Účastníci si na snídani přináší vlastní dobroty, ať už fairtrade nebo lokální.

FB událost

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: on Saturday, May 11, 2019 10.00-12.00
WHERE: Nadace Veronica 9 Panská, 602 00 Brno

CONTENT:
Come and freak out to support growers!

Fair Breakfast is the biggest Czech event to promote fair trade and responsible consumption. Volunteers and volunteers at dozens of places in the Czech Republic organize a picnic happening to show that they are interested in the lives of growers in their surroundings and in the distant lands of Africa, Asia and Latin America. In 2018, 8100 people had breakfast in 172 places in the Republic! Join and enjoy local and fair-trade treats!

FB event

KONCERT: U2 Revival Band

KDY: pátek 17.5.
KDE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

OBSAH:

Ostřílený U2 revival koncertující po celé Evropě už celých 16let zahraje u nás ve Staré Pekárně!

Vstupenky:
Lze zakoupit online přes SmsTicket.cz za 150 Kč.
Nebo na místě za 180 Kč.

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Friday 17.5.
WHERE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

CONTENT:

The seasoned U2 revival has been performing throughout Europe with for 16 years and is going to perform in Stará Pekárna!

Tickets:
You can buy tickets only via SmsTicket.cz for 150 CZK
On the spot for 180CZK

KONCERT: Gwalarn

KDY: čtvrtek 16.5.
KDE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

OBSAH:
Gwalarn

Neoposlouchaná muzika s kořeny ve starých legendách a ve francouzské hospodské poetice. Trio muzikantů, navzdory názvu kapely žijících a tvořících v Brně, patří na české hudební scéně k samorostům, kteří v hudbě zanechávají otisk vlastního stylu. Houslista Antonín Bukovský, kytarista Libor „Mikeš“ Mikoška a kontrabasista Milan „Maxla“ Trnka se přiznávají k inspiraci původní keltskou hudbou, starými keltskými legendami, mořem a také francouzskou hospodskou poetikou

Vstupné 100,- Kč na místě.

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Thursday 16.5.
WHERE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

CONTENT:
Gwalarn

Unpopulated music with roots in old legends and French pub poetics. The trio of musicians, despite the name of the band living and working in Brno, belongs to the Czech music scene to self-made people who leave their own style imprint in music. Violinist Antonín Bukovský, guitarist Libor „Mikeš“ Mikoška and double bassist Milan „Maxla“ Trnka admit to the original Celtic music, old Celtic legends, the sea and French pub poetics

Entry admmission is 100CZK on the spot.

KONCERT: Acoustic Fields & Zorya

KDY: úterý 14.5.
KDE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

OBSAH:

Acoustic Fields

kapela vznikla v polovině roku 2014 jako akustická varianta skupiny Narcotic Fields. Rychle se ovšem stala autonomním subjektem budující si repertoár z vlastních písní. Z dosavadního působení stojí za zmínku opakovaná účast na festivalu pouličních divadel Divadelní Kontejner, Festival Hustoles či vítězství v brněnském kole soutěže Porta 2015 a následná účast na hlavní „Portě“ v Řevnici. Kapela pochází z Brna a využívá klasický písňový formát, zároveň folkový základ obohacuje o alternativní prvky.

Zorya

Slovenka a Čech, hráme folk a tlačíme sa do alternatívy. Ženský i mužský vokál, gitara a ďalšie nástroje. Prozkoumávame svět svých inspirací. Experimentujeme s textami a tak spievame anglicky, česky i slovensky. Nemáme strach přimýchat trochu melancholie, lyriky i naděje. Toto sú veci, ktoré z nás robia kým sme.

Vstupné 90 Kč, platí se na místě.

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Tuesday 14.5.
WHERE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

CONTENT:

Acoustic Fields

The band was formed in mid-2014 as an acoustic version of Narcotic Fields. The band quickly became an autonomous body building its own repertoire. It is worth mentioning the repeated participation in the street theater festival Divadelní Kontejner, Festival Hustoles or victory in the Brno round of the competition Porta 2015 and subsequent participation in the main „Porta“ in Řevnice. The band comes from Brno and uses the classical song format, while the folk basis enriches with alternative elements.

Zorya

Slovak and Czech, we play folk and push into the alternative. Female and male vocals, guitar and other instruments. We are exploring the world of our inspirations. We experiment with texts and so we sing in English, Czech and Slovak. We are not afraid to stir a bit of melancholy, lyricism and hope. These are the things that make us who we are.

Entry admission is 90CZK, on the spot.

JÍDLO: Restaurant day u kavárny Piknik box

KDY: 18.5. od 11.00 dokud to nesníme

KDE: Piknik Box, Björnsonův sad, vedle Právnické fakulty MU, Veveří

OBSAH:
Jednodenní foodfestival nadšených kulinářů, kteří si na jeden den u nás otevřou pop-up restauraci! Vezměte si deku, bude to piknik v trávě!
Akce se bude konat za každého počasí a trvání akce, dokud všechno nesníme!
Pořadatel:
Kavárna Piknik box
Grolichová Magdalena 607 709 024
————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: 18.5. from 11.00 until we eat it
WHERE: Picnic Box, Björnson Park, next to the Law Faculty of MU, Veveří

CONTENT:
One-day foodfestival of enthusiastic culinary, who will open a pop-up restaurant for a day! Take a blanket, it will be a picnic in the grass!
The event will take place in all weather conditions and until the action is over!
Organizer:
Cafe Picnic Box
Grolichová Magdalena 607,709,024
FB event

JÍDLO: DOBROpiknik

KDY: středa 15.5. od 15.00 do 19.00
KDE: Kavárna Piknik Box, Björnsonův sad, 602 00 Brno-střed

OBSAH:
Vezměte deky a přátele, přijďte si užít jarního sluníčka a dozvědět se něco o dobrovolnictví!
Těšit se můžete na deskové hry, cvičení a sportovní aktivity.
O atmosféru na akci se postarají kapely Pan Miler a Sonic People.

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Wednesday 15.5. from 15.00 to 19.00
WHERE: Cafe Picnic Box, Björnson’s Park, 602 00 Brno-Center

CONTENT:
Take blankets and friends, come to enjoy the spring sun and learn about volunteering!
You can look forward to board games, exercise and sports activities.
The atmosphere at the event will be provided by the bands Pan Miler and Sonic People.

FILM: 19. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

(English description below)

#filmnebonic

Přijměte prosím naše pozvání na 19. ročník Filmového festivalu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 😊

Po 366 dnech a 19 minutách Vám znovu nabízíme skvělý večer, během kterého se můžete těšit na krátkometrážní filmy nejen z dílny předmětu PV110: Základy filmové řeči a PV113: Produkce audiovizuálního díla, ale zároveň však také na filmy externí, tentokrát možná i profesionální produkce.
Nebude chybět ani fotostěna, merch a nějaká ta soutěž 😉.

Tento ročník je zároveň výjimečný tím, že je součástí festivalu MUNIFESTO, který oslavuje 100 let výročí naší Alma mater – Masarykovy univerzity.

Vítězné filmy budou vyhlášeny ve dvou kategoriích:
Neprofesionální tvůrci
Profesionální tvůrci
Samozřejmě nebude chybět taktéž divácké hlasování v kategorii Neprofesionální tvůrci.

Filmy se opět budou promítat na dvou místech, a to:
Univerzitní kino Scala – Moravské náměstí 3 (povinná rezervace)
Fakulta Informatiky MU – Botanická 68a

Otevření sálu – 18:50
Začátek promítání – 19:19

A samozřejmě nemůže chybět Afterparty. Ta se bude konat ve Fléda Club a o hudbu se postará Dj Schafff 😊.

Už teď se na Vás všechny těšíme.

Afterparty:
https://www.facebook.com/events/413410229223337/

Další informace:
http://festival.fi.muni.cz/

Trailer:
https://youtu.be/Y0hVEtoj2W4

Generální partner (General partner):
Flowmon Networks

Za finanční podpory (Financial support):
24i Media CZ
Red Hat Czech
Wanna Love Your Job?
Masarykova univerzita
HP TRONIC
Statutárni město Brno

Hlavní mediální partner (Main media partner):
MUNIE

Mediální partneři (Media partners):
Animefest.CZ
ArtMap
Letní kino na Špilberku
ESN MUNI Brno
Lemur
Proti šedi
TVGURU.cz
Filmové recenze – Moviescreen.cz
Kino Art

Věcné ceny darovali (Donators of material prizes):
Zoner Photo Studio CZ
Laser Game Brno
Sport Balkán
Tron Laser Aréna
ProSpolužáky.cz
Red Hat Czech
Kiwi.com

********************

Please accept our invitation to the 19th Film Festival of Faculty of Informatics MU 😊

After 366 days and 19 minutes we offer you a great evening yet again, during which you can look forward to see short films not only from students of the subject “PV110: Basics of Film Speech” and “PV113: Production of Audio-visual Works”, but also external films, this time possibly produced professionally.
A photo wall, merch and some competitions for material prizes will be present as well. 😉

This year is also special thanks to being part of the MUNIFESTO festival, which celebrates the 100th anniversary of our Alma mater – Masaryk University.

The winning films will be announced in categories:
Non-professional creators
Professional creators
Needles to say, there will also be a audience award in the Non-professional creators category.

Movies will be screened in two places:
University cinema Scala – Moravské náměstí 3 (reservation is compulsory)
Faculty of Informatics MU – Botanická 68a
There will be english subtitles in both places.

Halls will open – 18:50
Beginning of screening – 19:19

And naturally, the Afterparty will not be missed. It will be held at Club Fléda and DJ Schafff will take care of the music.

We are looking forward to all of you already.

More information:
festival.fi.muni.cz/eng

Trailer:
https://youtu.be/Y0hVEtoj2W4

KONCERT: Monkey Business I Fléda I 18.5.2019

Monkey Business na Flédě s novou deskou Bad Time For Gentlemen.

ENG – down below

Mizernej čas pro džentlemeny, skvělej čas pro fúzi elektroniky, funku, groove a jazzu. Cestu k dlouho očekávanému albu razí klip Kick The Stupid.

PŘEDPRODEJ 490 Kč
► smsticket: www.smsticket.cz/vstupenky/15825-monkey-business
► goout: goout.net/cs/listky/monkey-business/utde/
► Hostel Eleven, Dominikánská 11, (denně 8-22, bez poplatků)
► INDIES, Poštovská 2

V květnu se opět můžete těšit na nezdolně optimistickou, neodolatelně sympatickou a bezkonkurenčně roztomilou hudební skupinu Monkey Business. Vyjede jako vždy v plné zbroji. S vybělenými zuby a novými zlatými můstky, nastřelenými vlasy, odsátým přebytečným tukem a titanovými hlasivkami z dovozu s dokonale procvičenými stupnicemi a rytmy posíleni o dvoje perfektní Hammondovy varhany.

ENG

In May, again, you can look forward to the indomitablely optimistic, irresistibly nice and unrivaledly cute Monkey Business band. He will come out as always in full armor. With bleached teeth and new gold bridges, nailed hair, aspirated excess fat and imported titanium vocal cords with perfectly practiced scales and rhythms, enhanced by two perfect Hammond organs.

AUDIOVIZUÁLNÍ POŘAD: Střípky z mozaiky našeho bigbítu – 4. díl

KDY: pondělí 13.5. od 19.30 hodin
KDE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

 

 

OBSAH:

V jednom chudém království

Příběhy, pohádky a pověsti v rockovém balení. Šípková Růženka, Kráska a zvíře nebo Nikola Šuhaj loupežník – to nejsou jen pohádky či příběhy z naší a světové literatury, ale také legendární dlouhohrající počiny z historie československé rockové hudby. V audiovizuálním pořadu, který se zabývá fenoménem tematických desek na domácí hudební scéně, dále uslyšíte mimo jiné také skupiny Progres 2, Olympic, Fermáta a na druhé straně i alternativní Extempore nebo Petra Vášu.

Vstupné 50 Kč, platí se na místě.

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Monday 13.5. from 7:30 pm
WHERE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

CONTENT:

In one poor kingdom

Stories, fairy tales and rumors in rock packaging. Sleeping Beauty, Beauty and the Beast or Nikola Šuhaj The Robber – These are not just fairy tales or stories from our and literature world, but also legendary long-acting achievements from the history of Czechoslovak rock music. In the audiovisual program, which deals with the phenomenon of thematic albums on the domestic music scene, you will also hear Progres 2, Olympic, Fermata and alternate Extempore or Petra Váša.

Entry admission is 50CZK, on the spot.

BURZA: 6. vinylová burz

KDY: sobota 11. 5.  od 11.00 do 17.00 hodin
KDE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

OBSAH:
V sobotu od 11 hodin proběhne ve Staré Pekárně již 6. vinylová burza! Rádi by jste rozšířili nebo započali svoji sbírku desek? Přijďte, určitě si vyberete a od 20 hodin následuje koncert.
Vstupné na burzu je 30 Kč.

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Saturday, May 11, from 11 am to 5 pm
WHERE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

CONTENT:
The 6th vinyl market will take place in Stará Pekárna on Saturday at 11 am! Would you like to expand or start your collection of records? Come, you will definitely choose. From 8pm concert is going to be a concert. 
The admission to the market is 30 CZK.

KONCERT: Kulturní úderka

KDY: sobota 11. 5.  od 20.00 hodin
KDE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

OBSAH:

Koncert proběhne od 20 hodin, po vinylové burze:
Skvělej blues-grunge-rock. Jak starej Everlast, ale špinavější. „…kde se tu sakra tahle banda s divnym názvem vyloupla? Nečekal bych, že mi bude tak dlouho unikat takhle kvalitní materiál… skvělej blues-grunge-rock. Jak starej Everlast, ale špinavější.. hodně dospělý, hodně uvěřitelný, hráčsky naprosto precizně zahraný a zkomponovaný.. jo tohle můžu! Pro lidi, kteří se snaží sledovat českou klubovou scénu je povinnost si tady doplnit rozhled.. pokud teda nejsem úplně poslední, kdo na Kulturní úderku (pozor, to je fakt název kapely) narazil! “

Vstupné 100 Kč, lze zakoupit přes SmsTicket.cz.

FB Kulturní úderka

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Saturday 11 May at 8 pm
WHERE: Stará Pekárna, Štefánikova 8 Brno, 602 00 Czech Republic

CONTENT:

The concert will take place at 8 pm, after a vinyl market:
Great blues-grunge-rock. As old as Everlast, but dirtier. „… where the hell was this bunch of strange bullies coming out of here? I wouldn’t expect me to escape such a high quality material … great blues-grunge-rock. How old Everlast, but dirtier … pretty adult, very believable , player absolutely precisely played and composed .. yeah I can! For people who are trying to watch the Czech club scene is obliged to come here .. if I am not the last one to cultural strike (be careful, this is really the name of the band) crashed! “

Admission CZK 100, can be purchased via SmsTicket.cz.

FB Kulturní úderka

BLEŠÍ TRH: Bleší trh v Alfa Pasáži

KDY: sobota 11. 5. od 15.00 do 18.00 hodin
KDE: Alfa Pasáž, Poštovská 450/6, 60200 Brno

OBSAH:
Soukromé osoby mohou prodávat předměty sběratelské, své výrobky řemeslné, použité zboží, knihy a vše co dům dal.
VSTUP ZDARMA
Přihlášky http://blesi-trhy-brno4.webnode.cz/sluzby/
Příjezd k Alfa pasáži není možný bez předešlé dohody alespoň 2 dny před akcí.

FB událost

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Saturday, May 11, from 3 pm to 6 pm
WHERE: Alfa Passage, Poštovská 450/6, 60200 Brno
CONTENT:
Private individuals can sell collectible items, their craft products, used goods, books and everything the house has given.
FREE ENTRY
Register here: http://blesi-trhy-brno4.webnode.cz/sluzby/
Arrival at the Alfa Passage is not possible without prior agreement at least 2 days before the event.

FB event

HUDBA: FAINE Hudební večer

KDY:  pátek 17. 5. 2019, 19.00-21.00 hodin 

KDE: kavárna FAINE , Janáčkovo náměstí 2a, 60200 Brno

OBSAH:
Láďa Muroň (příčná flétna) a Tomáš Vrtek (klavír) tvoří duo mladých talentovaných absolventů Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění, společně hrají více než pět let. Zpočátku se zaměřovali na klasické jazzové standardy, ale s postupem času a zkušeností se přiklonili k náročnějším a méně známým jazzovým skladbám. Mimo to realizují i vlastní tvorbu a aranže známých i neznámých popových hitů.

Přijďte si užít příjemný hudební večer do skvělé kavárny FAINE se skvělou kávou, vínem a pivem.
Vstupné dobrovolné.

FB událost: https://www.facebook.com/events/2105141406188612/

 

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: 17th of May, from 19.00 to 21.00
WHERE: FAINE café , Janáčkovo náměstí 2a, 60200 Brno

CONTENT:
Láďa Muroň (transverse flute) and Tomáš Vrtek (piano) form a duo of young talented graduates of Masaryk University and Janáček Academy of Music and Performing Arts. Initially, they focused on classical jazz standards, but with the passage of time and experience they leaned towards more demanding and lesser-known jazz compositions. In addition, they also make their own creation and arrangements of well-known and unknown pop hits.
Come and enjoy  nice music and atmoshpere in the  FAINE café with great coffee, wine and beer.

Entrance fee: voluntary

FB event: https://www.facebook.com/events/2105141406188612/

PŘEDNÁŠKA: Jeseníky – největší moravská divočina

KDY: pondělí 13. 5. od 19:00 hodin
KDE:  Café PRÁH, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno – malý sál

OBSAH:

Přednáší: Ondra Bačík
Cestujeme dnes po celém světě, ale mnohdy zapomínáme na krásná místa v našem okolí. Na speciální narozeninové přednášce Vám budu vyprávět o Divoké kráse Jeseníků. Uvidíte:
– klenoty jesenické přírody, včetně moravské Arktidy,
– horské pralesy, kary, laviny, endemity a glaciální relikty,
– evropský tygr, nejmenší strom nebo nejrychlejší dravec světa,

FB událostí akce ZDE.

více informací naleznete zde: https://www.cafeprah.cz

foto: http://www.zemefilmu.cz/cz/regiony/12-stredni-morava-a-jeseniky/

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Monday, May 13 from 7:00 pm
WHERE: Café PRÁH, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno – small hall

CONTENT:

Lecturer: Ondra Bačík

We travel around the world today, but we often forget the beautiful places in our neighborhood. At a special birthday lecture I will tell you about the Wild Beauty of the Jeseníky Mountains. You will see:
– jewels of the Jeseníky nature, including the Moravian Arctic,
– mountain forests, kars, avalanches, endemic and glacial relics,
– a European tiger, the smallest tree or the world’s fastest predator,

FB event events HERE.

For more information visit: https://www.cafeprah.cz

PŘEDNÁŠKA: Komiks: Avengers

KDY: středa 15. 5. od 20:00 hodin
KDE:  Café PRÁH, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno – malý sál

OBSAH:
V kině řádí Endgame, pojďte se seznámit s komiksovou historií Avengers.
Přednáší Ondra Král alias Lenny z Youtube kanálu Komiksové bubliny (YouTube). Poslední přednáška před letní pauzou. Těšíme se na vás =)

Vstupné: 50 Kč

Pro info o dalších komiksových přednáškách sledujte stránku
Lennyho komiksové přednášky

FB událost

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Wednesday, May 15 at 20:00
WHERE: Café PRÁH, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno – small hall

CONTENT:
Endgame raging at the cinema, get to know the Avengers comic book history!
Ondra King  alias Lenny from Youtube channel Comics Bubbles (YouTube) will give us last lecture before the summer break.We are looking forward to see you =)

Admission: 50 CZK

For more info about other comics lectures follow the page
Lenny’s Comics Lecture

FB event

 

PŘEDNÁŠKA: Z hlubin oceánu na Azorské ostrovy

KDY: úterý 14. 5. od 20:00 hodin
KDE:  Café PRÁH, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno – malý sál

FB událostí akcí ZDE.

více informací naleznete zde: https://www.cafeprah.cz

 

 

————————————–ENGlLISH VERSION—————————————–

WHEN: Tuesday 14 May at 8 pm
WHERE: Café PRÁH, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno – small hall

FB event events HERE.

For more information visit: https://www.cafeprah.cz

Photo: https://www.novinky.cz/cestovani/pobytova-exotika/429687-azorske-ostrovy-raj-ktery-vam-splni-kazde-prani.html

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: Woyzeck

„3. června 1821 ubodal Johann Christian Woyzeck, syn parukáře a chudý voják, svou družku a matku sotva narozeného syna. Byl popraven roku 1824 v Lipsku na náměstí. Byl příčetný? Je (sám) vinen? Prekarizovaný jedinec a jeho zápas s okolím! Hra o čas.“

 

KDY: úterý 14. 5. 2019 v 19.30 hodin
KDE: HaDivadlo Alfa pasáž, Poštovská 8d 602 00 Brno

HaDivadlo nabízí návštěvníkům v rámci Týdne města vstupenky na tuto inscenaci za zvýhodněnou cenu 100,-/kus.

Jak získat zvýhodněnou vstupenku? Stačí přijít osobně na pokladnu divadla a říct heslo: ,,Týden města“. Nabídka platí 1 lístek/osoba.
Nebo zavolat či napsat email na: +420 530 330 869 / +420 731 457 204
pokladna@hadivadlo.cz

více informací o divadle a představení:
www.hadivadlo.cz/hra/woyzeck www.facebook.com/events/509489896248316

#zivotvcentrubrna #zivemestobrno

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: Indián v ohrožení

„Pravý Čerokí prý věří, že ať stojí kdekoliv, je vždy ve středu vesmíru. Jen ve vlaku se tomu těžko věří.“

KDY: pondělí 13. 5. 2019 v 19.30 hodin
KDE: HaDivadlo Alfa pasáž, Poštovská 8d 602 00 Brno

 

HaDivadlo nabízí návštěvníkům v rámci Týdne města vstupenky na tuto inscenaci za zvýhodněnou cenu 100,-/kus.

Jak získat zvýhodněnou vstupenku? Stačí přijít osobně na pokladnu divadla a říct heslo: ,,Týden města“. Nabídka platí 1 lístek/osoba.
Nebo zavolat či napsat email na: +420 530 330 869 / +420 731 457 204
pokladna@hadivadlo.cz

více informací o divadle a představení: www.hadivadlo.cz/hra/indian-v-ohrozeni / www.facebook.com/events/2971375422888224

#zivotvcentrubrna #zivemestobrno